Esimies- ja johtamiskysely

Esimies- ja johtamiskyselyillä voimme tehokkaasti kehittää organisaationne johtamista. Kysely antaa esimiehille ja johdolle tietoa siitä, missä on heidän oman työnsä vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Kysely tukee organisaation strategiaa ja sen avulla saadaan selville ne tekijät, jotka estävät strategian toteutumisen. Kysytyillä asoilla on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvointiin, jolla on tutkitusti suora yhteys tuottavuuteen.

Kyselyn Hyödyt

Kyselyllä saadaan selville esimies- ja johtajakohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja johtaja tarvitsee.

Kyselyssä esimiehen tiimiläiset arvioivat esimies- ja johtamistyötä. Kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymyksillä selviää asioita, joiden avulla edistetään laadukasta esimies- ja johtamistoimintaa sekä tiimien tuloksellisuutta.

Muutostilannekysely

Muutoksilla on iso vaikutus organisaation toiminnan kokonaislaatuun ja asiakkaan tyytyväisyyteen. Johdon on tärkeää tunnistaa, miten muutos vaikuttaa työntekijöihin ja heidän toimintakykyynsä.  Onnistuneen muutoksen toteutuksessa on tärkeää, että organisaatiossa on luotu selkeä prosessi muutoksen johtamiseen. Muutostilannekysely antaa tärkeää tietoa johdolle siitä, mihin heidän pitää kiinnittää huomiota muutoksen johtamisessa ja viestinnässä.

Kyselyn edut

 • Muutoskysely tukee muutoksen johtamista.

 • Kysly lisää muutosten onnistumismahdollisuuksia.

 • Kysely osallistaa henkilöstön muutokseen ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan muutoksen läpiviemisessä.

 • Kyselyn perusteella voidaan suunnitella tarpeellinen muutostuki ja valmennukset.

 • Valmennus ja ulkopuolisen asiantuntijan apu edistävät muutoksen onnistumista.

Milloin tarpeellinen?

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)

 • YT- ja/ tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet

 • Erilaiset uudelleen järjestelyt esimerkiksi yksiköiden tiimiyttäminen

 • Johtajan, esimiehen tai muun avainhenkilön vaihtuminen

 • Uusien järjestelmien käyttöönotto

 • Uusien toimitilojen käyttöönotto.

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen avulla selvitämme henkilöstön työtyytyväisyys ja lisäämme motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.

Miksi tutkimus on tarpeellinen?

 • Tunnistetaan yrityksen vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta

 • Lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

 • Johto saa tietoa strategisiin linjauksiin

 • Kirkastetaan yhteistä päämäärää ja sitoutetaan siihen

 • Tunnistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet

 • Tehostetaan yrityksen sisäistä viestintää.

Mitä hyötyjä tutkimuksesta on?

Henkilöstötutkimuksen lähtökohtana on aina tutkittu tieto työyhteisön haasteista. Työntekijät kertovat tutkimuksessa kehittämiskohteet, joiden avulla päästään nopeasti oikeisiin toimenpiteisiin.

Tutkimuksen tuloksista saat organisaation menestymisen ja strategian onnistumisen kannalta ratkaisevaa tietoa esimiestoiminnan laadusta. Tutkimuksen avulla selviävät myös esimies- ja tiimikohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja tiimi tarvitsee. 

Tutkimuksen sisältö

Henkiöstötutkimuksemme kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymysten avulla selvitämme asiat, joilla edistetään laadukasta esimiestoimintaa ja tiimien tuloksellisuutta.

Tutkimuksemme kysymyssarjassa on yhteensä 45 kysymystä, joista valitsemme jokaisen organisaation tilanteeseen sopivimmat kysymykset. Hyvinvoima-valmentajamme valitsevat kysymykset yhdessä sinun organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.

Energiatesti

Energiatesti on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja jaksamisen kartoitus. Testin voit tehdä yksin tai koko työyhteisön voimin. Energiatestistä saat tietoa terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja energiatasosta.

Testissä käytettävät kuntoluokitukset sekä Energiaindeksin laskentamalli perustuvat laajaan kansainväliseen tiedeaineistoon. Energiatesti on patentoitu ja palkittu hyvinvointianalyysi. Se koostuu seuraavista kolmesta osa-alueesta:

 1. hyvinvointikysymykset

 2. kehon mittaukset

 3. kevyt kuntotesti

Voit osallistua testiin juuri sellaisena kuin olet, lähtökuntotasostasi riippumatta. 

Lisätietoa käyttämästämme energiatestistä saat täältä.

Kehonkoostumusmittaus

Käytämme kehonkoostumuksen mittaukseen Inbody 720 -laitetta. Kehonkoostumusmittaukset tehdään tiloissamme. Mittauksen päätteeksi saat mukaan raportin kehonkoostumuksestasi.

Kehonkoostumusmittauksella mitataan luotettavasti seuraavia: 

 • kokonaispaino (kg)

 • kehon rasvaton massa (kg)

 • lihasmassa (kg)

 • rasvakudoksen määrä (kg)

 • rasvaprosentti (%)

 • kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)

 • painokontrollitavoite (kg)

 • lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)

 • raajojen puolierot

 • vyötärö-/lantiosuhde (WHR)

 • segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)

 • perusaineenvaihdunta (kcal)

 • kehon painoindeksi (BMI)

 • kehon solupaino (kg)

 • kehon vaihekulma

 • viskeraalirasva (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala).

Mittaukseen valmistautuminen

Ole syömättä noin pari tuntia ennen mittaukseen tuloa.

Mikäli haluat käydä useammassa mittauksessa, kaikki mittaukset olisi hyvä tehdä samaan aikaan päivästä.

Mittaus kestää vain muutaman minuutin. Mittauksen jälkeen saat tuloksistasi henkilökohtaisen palautteen Hyvinvoima-valmentajaltamme.

Firstbeat-Hyvinvointianalyysi

Firsbeatin Hyvinvointianalyysi kuvaa palautumisesi riittävyyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. Pienilläkin muutoksilla voit parantaa hyvinvointiasi merkittävästi.

Hyvinvointianalyysi arvioi unen laatua ja riittävyyttä sekä auttaa löytämään ratkaisun paremman palautumisen saavuttamiseksi. Hyvinvointianalyysi kertoo, oletko riittävän aktiivinen ja onko harjoittelusi riittävän tehokasta saadakseen aikaan positiivisia terveysvaikutuksia ja kohottaakseen kuntoasi.

Hyvinvointianalyysin avulla

 • Hallitset stressiä

  • Tunnistat stressaavat tilanteet sekä kuormittavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla.

  • Parannat suorituskykyäsi

 • Palaudut paremmin

  • Tunnistat palauttavat hetket

  • Tehostat palautumistasi, palautat voimavarasi ja parannat unenlaatuasi

  • Tunnet olosi energiseksi ja parannat keskittymiskykyäsi

 • Liikut oikein

  • Löydät itsellesi sopivan treenimuodon ja -tason

  • Näet liikunnan terveys- ja kuntovaikutukset sekä energiankulutus- ja askelmääräsi

  • Parannat työ- ja toimintakykyäsi.

Lisätietoa Hyvinvointianalyysistä löydät täältä

Läsnäolo ja keskittyminen

Läsnäolo ja keskittyminen

Tässä valmennuksen osassa opitte rauhoittamaan mieleen, keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ja viemään asioita maaliin asti. Oppimme auttavat sinua johtamaan sisäisiä ja ulkoisia keskeytyksiä ja antamaan mielellesi työskentelyrauhan. Valmennuksemme vahvistaa intuitiotasi ja kehittää priorisointikykyäsi. Opit tunnistamaan asioita, jotka johtavat sinut parhaiten kohti tavoitteitasi. Myös rajojen asettamisen ja delegoimisen taidot ovat tärkeä hallita: sinä itse ohjaat toimintaasi etkä ole enää muiden vietävissä. Lopulta huomaat, että arkesi on rauhallisempaa ja mielekkäämpää, kun murehtiminen ja liiallinen kontrolli ovat vähentyneet.

Avoin vuorovaikutus ja luottamus

Avoin vuorovaikutus ja luottamus

Vuorovaikutus on avainsana kasvuun ja kehittymiseen. Kun oivallatte yhdessä, miten voitte viestiä suoraan, avoimesti, uskottavasti ja hyväksyvästi, kehittää se niin tiimin jäsenten kuin koko työyhteisön hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Ei enää kuluttavaa selittelyä ja syyllisten osoittamista: ongelmavyyhdit purkautuvat, kun tärkeimmäksi tulee ratkaisujen etsiminen. Syyllistävän ilmapiirin kääntäminen luottamukseksi itseensä ja tiimiin auttaa jokaista tekemään ja kokeilemaan rohkeammin. Virheiden pelko väistyy luovuuden sykkeen tieltä. Kun ensin ymmärtää oman mukavuusalueensa, osaa sitä sen jälkeen myös laajentaa.

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ilman suuntaa et voi löytää perille. Tässä valmennuksen osassa opitte, miten tavoitteet kannattaa asettaa ja millaiset toimintasuunnitelmat vievät teitä parhaiten niitä kohti. Opitte yhdessä tunnistamaan aikavarkaat ja löytämään keinot niiden taltuttamiseen. Usein pienet muutokset rutiineihin riittävät, jotta saatte paljon enemmän aikaan. Älä siis anna kiireen johtaa sinua, vaan opi johtamaan paremmin itseäsi ja töitäsi.