Arkiaktiivisuus ja liikunta

Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia yksilön työtehoon, keskittymiseen, oppimiseen, stressiin sekä jopa aivojen rakenteeseen, kehon koostumuksesta puhumattakaan. Tärkeintä on panostaa ensin tekijöihin, jotka varmistavat työntekijän energisyyden työpäivän aikana ulottuen myös vapaa-ajalle sekä palautumiseen arjen rasituksesta.

Riittävä uni, lepo ja palautuminen muodostavat hyvinvoinnin ja terveyden perustan, jota täydennetään terveellisellä, monipuolisella sekä ravitsevalla ja riittävästi energiaa tarjoavalla ravitsemuksella.

Arkiaktiivisuus eli istumisen välttäminen, tauottaminen sekä elvyttävä toimeliaisuus päivän aikana. Jo valmiiksi ylikuormittunutta kehoa ei kannata siis stressata väkinäisellä kuntoliikunnalla ennen kuin perusta kestää suorituskyvyn nostamiseen, varsinaisen liikunnan harrastamisen.

Ilman arjenhallintaa mikään yllämainituista ei onnistu, ainakaan tuloksekkaasti.