Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen avulla selvitämme henkilöstön työtyytyväisyys ja lisäämme motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.

Miksi tutkimus on tarpeellinen?

  • Tunnistetaan yrityksen vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta

  • Lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

  • Johto saa tietoa strategisiin linjauksiin

  • Kirkastetaan yhteistä päämäärää ja sitoutetaan siihen

  • Tunnistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet

  • Tehostetaan yrityksen sisäistä viestintää.

Mitä hyötyjä tutkimuksesta on?

Henkilöstötutkimuksen lähtökohtana on aina tutkittu tieto työyhteisön haasteista. Työntekijät kertovat tutkimuksessa kehittämiskohteet, joiden avulla päästään nopeasti oikeisiin toimenpiteisiin.

Tutkimuksen tuloksista saat organisaation menestymisen ja strategian onnistumisen kannalta ratkaisevaa tietoa esimiestoiminnan laadusta. Tutkimuksen avulla selviävät myös esimies- ja tiimikohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja tiimi tarvitsee. 

Tutkimuksen sisältö

Henkiöstötutkimuksemme kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymysten avulla selvitämme asiat, joilla edistetään laadukasta esimiestoimintaa ja tiimien tuloksellisuutta.

Tutkimuksemme kysymyssarjassa on yhteensä 45 kysymystä, joista valitsemme jokaisen organisaation tilanteeseen sopivimmat kysymykset. Hyvinvoima-valmentajamme valitsevat kysymykset yhdessä sinun organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.