Esimies- ja johtamiskysely

Esimies- ja johtamiskyselyillä voimme tehokkaasti kehittää organisaationne johtamista. Kysely antaa esimiehille ja johdolle tietoa siitä, missä on heidän oman työnsä vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Kysely tukee organisaation strategiaa ja sen avulla saadaan selville ne tekijät, jotka estävät strategian toteutumisen. Kysytyillä asoilla on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvointiin, jolla on tutkitusti suora yhteys tuottavuuteen.

Kyselyn Hyödyt

Kyselyllä saadaan selville esimies- ja johtajakohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja johtaja tarvitsee.

Kyselyssä esimiehen tiimiläiset arvioivat esimies- ja johtamistyötä. Kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymyksillä selviää asioita, joiden avulla edistetään laadukasta esimies- ja johtamistoimintaa sekä tiimien tuloksellisuutta.