Muutostilannekysely

Muutoksilla on iso vaikutus organisaation toiminnan kokonaislaatuun ja asiakkaan tyytyväisyyteen. Johdon on tärkeää tunnistaa, miten muutos vaikuttaa työntekijöihin ja heidän toimintakykyynsä.  Onnistuneen muutoksen toteutuksessa on tärkeää, että organisaatiossa on luotu selkeä prosessi muutoksen johtamiseen. Muutostilannekysely antaa tärkeää tietoa johdolle siitä, mihin heidän pitää kiinnittää huomiota muutoksen johtamisessa ja viestinnässä.

Kyselyn edut

 • Muutoskysely tukee muutoksen johtamista.

 • Kysly lisää muutosten onnistumismahdollisuuksia.

 • Kysely osallistaa henkilöstön muutokseen ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan muutoksen läpiviemisessä.

 • Kyselyn perusteella voidaan suunnitella tarpeellinen muutostuki ja valmennukset.

 • Valmennus ja ulkopuolisen asiantuntijan apu edistävät muutoksen onnistumista.

Milloin tarpeellinen?

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)

 • YT- ja/ tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet

 • Erilaiset uudelleen järjestelyt esimerkiksi yksiköiden tiimiyttäminen

 • Johtajan, esimiehen tai muun avainhenkilön vaihtuminen

 • Uusien järjestelmien käyttöönotto

 • Uusien toimitilojen käyttöönotto.