Stressinhallinta

Stressinhallinnan valmennuksessa pohdimme, mitä hyvä kokonaisvaltainen hyvinvointi osallistujille tarkoittaa. Miten oman ajan ja energian voisi käyttää hyödyllisesti oman hyvinvoinnin näkökulmasta, ja miten kuunnella oman kehon ja mielen viestejä jaksamisesta. Käymme läpi stressin oireet ja sen vaikutukset ajatteluun, tunteisiin, käyttäytymiseen ja fyysisiin reaktioihin. Valmennus pysäyttää pohtimaan omaa hyvinvointia ja antaa työkalut, joilla stressiin ja palautumiseen voi itse vaikuttaa. Valmennus kehittää itsereflektoinnin taitoja ja sitä kautta tukee henkisen suorituskyvyn kasvua.