Ytimessä-valmennus jatkaa sinun ja tiimisi matkaa hyvinvoiman parissa. Tässä paketissa pureudumme syvemmin työyhteisön hyvinvoiman ytimeen. Tavoitteenamme on selvittää henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvinvoinnin tämänhetkinen tila sekä tehdä kehittämissuunnitelma toimenpiteistä. Hyvinvoiman asiantuntijoiden vinkkien ja ohjeiden avulla voidaan parantaa henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntyminen voi parhaimmillaan lisätä merkittävästi myös työyhteisön intoa ja suorituskykyä ja sitä kautta kilpailukykyä.

Sisällöt

1. Suunnittelutilaisuus

Suunnittelutilaisuudessa selvitämme työyhteisön lähtötilanteen haasteet ja tavoitteet sekä sovimme hyvinvoimakyselyn sisällöstä, vastaajista ja ohjelman aikataulusta.

2. Hyvinvoimakysely

Hyvinvoimakyselyllä selvitämme työyhteisön hyvinvoinnin kokonaistilanteen. Kysely keskittyy työyhteisön menestyksen kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin: esimiestoiminta, toimintakulttuuri, toimintaprosessit sekä työntekijöiden hyvinvointi (uni, palautuminen, stressi, elintavat sekä motivaatio). Parhaimmillaan tulokset edistävät henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisäävät työyhteisön tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

3. Hyvinvoimakyselyn tulospalaveri johdolle ja toimintasuunnitelman tekeminen

Käymme läpi Hyvinvoimakyselyn tulokset johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Tuloksien pohjalta suunnitellaan Hyvinvoimavalmennukset ja mittaukset, tehdään hyvinvointia parantavat toimenpiteet ja laaditaan toimintasuunnitelma yhdessä hyvinvoiman asiantuntijoiden kanssa.

4. Hyvinvoimavalmennus, 1 kpl

Ohjelmaan kuuluu yksi Hyvinvoimavalmennus, joka valitaan toimintasuunnitelman yhteydessä. Valmennuksessa keskitymme työyhteisön hyvinvoinnin parantamisen kannalta merkittävimpiin tekijöihin.

5. Optiona mittaukset ja harjoitukset

Ytimessä-valmennukseen voit liittää seuraavia mittauksia ja harjoituksia:

Voimme myös räätälöidä kokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan.